Gas lạnh R22 Ấn 1 Thanh Kim Long

LIÊN HỆ

Khối lượng : 13.6kg/ bình
Xuất xứ: Ấn Độ

Hướng dẫn mua hàng